Kongre Posteri
  Çağrılı Konuşmacılar
  KEMAL YÜCEL Araştırma Onur Ödülü
  Atölyeler
  Önemli Tarihler
  Kongre Dili
  Bildiri Sunumu
  Özet Gönderme
  Bildiri Yazım Kuralları
  Kongre Kurulları
  Bilimsel Danışma Kurulu
  Kayıt
  Kongre Programı
  Ulaşım
  Kongre Yeri ve Konaklama
  Kuzey Kıbrıs Hakkında
  Önceki Kongreden Resimler
 

New member
I forgot my password

 
  Duyurular
 
  Site İçi Arama

Gelişmiş Arama
 
  İletişim

KEAB - Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği

Adres: KTOEÖS Binası, Abdullah Parla Sokak, Lefkoşa / KIBRIS

E-mail:  keab@kibriseab.org

Tel: 0533 880 55 22


Değerli Eğitim Araştırmacıları,
 
3-5 Aralık 2018 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs, Girne’de ‘Uluslararası Final Üniversitesi ortaklığı ile gerçekleştirilecek 4. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi'nde (CICER'17), Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği ve Uluslararası Final Üniversitesi olarak sizleri ağırlamaktan büyük kıvanç duyacağız. Kongrenin teması “Yeni Toplumsal Yapıda Eğitim Araştırmaları” olarak belirlenmiştir. Endüsti 4.0 dönemine dünya çapında hazırlanma çabaları başlamıştır. Pek çok ülke Endüstri 4.0 Dönemi’ndeki insangücü kaynağını yetiştirebilmek için eğitim sistemlerinde gerekli reformları yapmıyor. Benzer kaygı ile katkı koyması amacıyla ‘eğitim araştırmaları’nın da üzerine düşen görevi yapması gerekmektedir. Geleceği kurmak için şimdiden eğitim araştırmacıları üzerine düşen görevi yapması için 4. Kongre’de bu yılki tema etrafında çalışmak uygun görülmüştür.

Kongremizde, eğitim bilimleri alanında çalışan bilim insanlarının uluslararası bir platformda buluşmaları, eğitim araştırmalarının bulgularını tartışmaları ve alana yeni katkılar getirmeleri amaçlanmaktadır. Bu amaçtan yola çıkarak kongremizde eğitimbilimci araştırmacılarının yaptıkları araştırmaları sözlü ya da poster bildiri olarak İngilizce veya Türkçe dillerinin birinde sunmalarına ve araştırma bulgularının tartışılmasına ortam hazırlanacaktır. Kongrede eğitim bilimleri alanında uzman kişilerin özel sunumlarına, özel konulardaki atölye çalışmalarına da yer verilecektir. Ayrıca kongrede, eğitim bilimi araştırmacılarının yapmış oldukları bilimsel çalışmaların katma değerini güçlendirmek ve eğitim araştırmalarının önemini vurgulamak amacıyla, bir yıllık periyotlarla gerçekleştirilen “4. KEMAL YÜCEL ARAŞTIRMA ONUR ÖDÜLÜ ” de verilecektir.

4. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi aşağıdaki belirtilen programlar çerçevesinde yapılan araştırmaları içerecektir.
Eğitim Yönetimi ve Eğitim Politikaları
Eğitim Programları ve Öğretim
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Eğitim Teknolojisi
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Fen Bilimleri Eğitimi
Matematik Eğitimi
Sosyal Bilimler Eğitimi
Spor Bilimleri Eğitimi
Yabancı Diller Eğitimi
Türkçe Eğitimi
Sağlık Eğitimi ve Çevre Eğitimi
Güzel Sanatlar Eğitimi
Din Eğitimi
Özel Eğitim
Okul Öncesi Eğitimi
İlköğretim
Mesleki ve Teknik Eğitim
Yükseköğretim
Öğretmen Yetiştirme
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Çok Kültürlü Eğitim
Yaşam Boyu Eğitim
Halk Eğitimi

Kongremizde görüşme dileklerimizle, katılımızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Prof. Dr. Abdullah Yücel Öztoprak                               Yrd. Doç. Dr. Kemal Akkan BATMAN

                          UFU Rektörü                                                      KEAB Başkanı


Tüm Hakları Saklıdır © ..:: KEABCONGRESS ::..