Kongre Posteri
  Çağrılı Konuşmacılar
  KEMAL YÜCEL Araştırma Onur Ödülü
  Atölyeler
  Önemli Tarihler
  Kongre Dili
  Bildiri Sunumu
  Özet Gönderme
  Bildiri Yazım Kuralları
  Kongre Kurulları
  Bilimsel Danışma Kurulu
  Kayıt
  Kongre Programı
  Ulaşım
  Kongre Yeri ve Konaklama
  Kuzey Kıbrıs Hakkında
  Önceki Kongreden Resimler
 

New member
I forgot my password

 
  Duyurular
 
  Site İçi Arama

Gelişmiş Arama
 
  İletişim

KEAB - Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği

Adres: KTOEÖS Binası, Abdullah Parla Sokak, Lefkoşa / KIBRIS

E-mail:  keab@kibriseab.org

Tel: 0533 880 55 22

KEMAL YÜCEL Araştırma Onur Ödülü
 
          KEMAL YÜCEL Araştırma Onur Ödülü

4. KEMAL YÜCEL

ARAŞTIRMA ONUR ÖDÜLÜ

Amaç ve Kapsam

Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği (KEAB), derneğin kuruluş amaçlarına bağlı olarak eğitim araştırmanın; eğitim sistemleri uygulayıcılarına ve eğitim bilimi araştırmacılarına yönelik ortaya çıkarttığı katma değeri güçlendirmek ve eğitim araştırmalarının önemini vurgulamak amacıyla, bu yıl “4. KEMAL YÜCEL ARAŞTIRMA ONUR ÖDÜLÜ” yarışmasına düzenliyor.

Ödül

Yarışma ödülü, aşağıda belirtilenleri içermektedir.

  • Ödül Plaketi ve belgesi
  • Para ödülü
  • 1 yıllık KEAB (Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği) Üyeliği

 

Başvuru Koşulları

1.      Yarışma tüm gerçek kişilere açıktır. Yarışmaya gönderilecek araştırma, Kongre’de de sunulmak üzere gerekli başvuru işlemleri başlatılmalıdır.

2.      Yarışmaya tüm ülkeden, her akademik düzeydeki araştırmacılar başvurabilir.

3.      Araştırma özgün ve Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi odaklı olmalıdır. Daha önce herhangi bir kongrede sunulmamış ve herhangi bir bilimsel dergide yayınlanmamış olmalıdır.

4.      Yarışmaya gönderilen bildirilerin Türkçe olarak yazılmalıdır.

5.      Yarışma jürisi; yazar isimleri, akademik kariyerleri ve bağlı bulundukları kurumlarına bakmaksızın, “kör” olarak seçim yapacaktır. Bu nedenle “Yarışma Başvuru Formu” dışında, yarışmaya gönderilen bildiri kağıtlarına ve/veya özetinde isim, akademik unvan ve kurum bulunmamalıdır.

6.      Her araştırmacı, tek yazarlı olmasalar bile yarışmaya en çok 2 bildiri ile katılabilir.

7.      Yarışmaya KEAB Yönetim Kurulu üyeleri veya Yarışma Jürisi üyeleri katılamaz.

 

 

Başvuru Formatı

 

“4. KEMAL YÜCEL ARAŞTIRMA ONUR ÖDÜLÜ”, eğitim araştırması yarışmasına başvuruda bulunacak araştırmacılar, kongrede sunulmak üzere bildiri özetlerini gönderecekleri formu doldururken “Ekte yolladığınız bu bildiri özeti kongre kapsamında düzenlenen 'KEMAL YÜCEL Araştırma Onur Ödülü' yarışmasına katılacak mı?” sorusuna “EVET” olarak seçmeleri gerekmektedir.  Bu işlemle beraber aşağıda belirten özelliklere uygun formatta araştırmanın tam metnini keab@kibriseab.org veya infokeab@gmail.com e-posta adresine ekli dosya halinde göndermelidir.

 

 

BİLDİRİNİN YAPISI

 

Tüm çalışmalar kenar boşlukları 2.5 cm olan A4 kağıda yazılmış, Word (.doc veya .docx) dokümanı olmalıdır. Her bir paragraf en az üç cümle içermeli, Türkçe ve İngilizce özetler ile Kaynakça 10 punto, Time New Roman yazı karakterinde ve tek satır aralık, geriye kalan tüm kısımlar 12 punto, Time New Roman yazı karakterinde ve çift satır aralıklı olarak “iki yana yaslı (justified)”  formatında yazılmalıdır. Çalışmalarının, başlık ve kaynakça da dahil olmak üzere tamamı 20 adet A4 sayfasını geçmemelidir.

 

Başlık: Türkçe başlığın altına İngilizce, olarak, 12 punto büyüklüğünde, büyük harf ve ortalanmış biçimde yazılmalı, kısa ve konu hakkında bilgi verici olmalıdır. Başlığın uzunluğu 12 kelimeyi geçmemelidir.

 

Özet: Her makalenin başında Türkçe ve İngilizce özeti bulunmalıdır. Makalenin Özet, 10 yazı büyüklüğünde, “iki yana yaslı (justified)” 500 kelimeden az, 750 kelimeden fazla olmayacak şekilde yazılmalıdır. Her makalede özetin alt kısmında üç – beş tane Türkçe ve İngilizce olarak anahtar sözcükler bulunmalıdır. Anahtar sözcükler küçük harfle yazılmalıdır. Türkçe “Özet” ve İngilizce “Abstract” içerisinde atıfta bulunulmamalıdır.

 

Bölümler:  Bölüm başlıkları büyük harfle, alt başlıklar küçük harfle, kısa ve koyu olarak yazılmalıdır. Ana Bölümler, GİRİŞ, YÖNTEM, BULGULAR, YORUM / TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER, KAYNAKLAR, biçiminde birbirini izleyecek şekilde numaralandırılmalıdır.

 

Kaynaklar: Kaynaklar, APA 6 (American Psychological Association, Volume 6) standartlarına uygun olarak verilmelidir.

 

 

 

 

Değerlendirme Kriterleri

Değerlendirme kriterleri ile ilgili esaslar aşağıda belirtilenler kapsamında olacaktır.  

 

1.      Özgünlük ve Yenilikçilik:

·        Araştırmanın özgünlüğü ve yenilikçi unsurları içermesi,

·        Daha önce çalışılmış bir konu ise, ilgili konuyu farklı açıdan ele alması ve sonuçlandırılması,

·        Araştırma amacı, kurgusu ve yönteminin uygunluğu,

·        Kullanılan yöntemin farklılığı, yeniliği, araştırma dünyasına getirdiği yeni düşünce, yarattığı değer, tasarım sürecindeki özgünlüğü.

 

2.      Bulguların Paylaşımı:

·        Araştırma bulgularının, araştırmanın amacına uygunluğu,

·        Bulguların açık, net ve anlaşılır olarak sunulması,

·        Grafik, tablo ve diğer görsellerle desteklenmesi,

 

3.      Toplumsal Boyutu ve Uygulanabilirliği:

·        Araştırmanın ortaya çıkarttığı sonuçlar açısından topluma kazandırdığı net yarar ve katma değer özellikleri,

·        Sonuçların ve önerilerin yeni fikirlerin oluşmasına öncülük etmesi,

·        Uygulayıcılara yönelik önerilerin açıklığı, netliği ve uygulanabilirliği,

·        Araştırmacılara yönelik önerilerin açıklığı, netliği ve uygulanabilirliği.

 

 

 

 


 
  Bu yazıdan çıktı ver  
 
Tüm Hakları Saklıdır © ..:: KEABCONGRESS ::..