Kongre Posteri
  Çağrılı Konuşmacılar
  KEMAL YÜCEL Araştırma Onur Ödülü
  Atölyeler
  Önemli Tarihler
  Kongre Dili
  Bildiri Sunumu
  Özet Gönderme
  Bildiri Yazım Kuralları
  Kongre Kurulları
  Bilimsel Danışma Kurulu
  Kayıt
  Kongre Programı
  Ulaşım
  Kongre Yeri ve Konaklama
  Kuzey Kıbrıs Hakkında
  Önceki Kongreden Resimler
 

New member
I forgot my password

 
  Duyurular
 
  Site İçi Arama

Gelişmiş Arama
 
  İletişim

KEAB - Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği

Adres: KTOEÖS Binası, Abdullah Parla Sokak, Lefkoşa / KIBRIS

E-mail:  keab@kibriseab.org

Tel: 0533 880 55 22

Bildiri Sunumu
 

Bildiri Sunumu

 

Bildiri sunumları “Sözlü” ve  “Poster” olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleştirilebilir.

 

Sözlü Sunum

Bildiri sunumları, yapılmış ve tamamlanmış deneysel ya da kuramsal araştırmaların sözlü özeti niteliğinde olacak ve aşağıdaki bilgileri kapsayacaktır:

·         Giriş

·         Araştırmanın amacı

·         Kuramsal çerçeve

·         Araştırmanın yöntemi

·         Bulgular ve sonuç

·         Araştırmanın alanyazına katkısı

 

Bildiri sunucularından, bildirilerini önceden hazırlamış oldukları metni okumak yerine yine önceden hazırladıkları notlardan yararlanarak sunmaları beklenmektedir. Her bildiri sunucusuna sözlü sunumu için 15 (on beş) dakika, sorulan soruları yanıtlaması ya da tartışma için 5 (beş) dakika olmak üzere toplam 20 (yirmi) dakika süre ayrılacaktır. Bildiriler, yalnızca çalışmayı yapan araştırmacılar tarafından sunulacaktır.

 

Bildiri sunumlarının yapılacağı tüm salonlarda bir bilgisayar ile bir projeksiyon aleti bulundurulacak ve internet girişi sağlanacaktır. Önceden istenmesi durumunda başka teknolojiler de sağlanabilecektir.

 

 

 

Poster Sunum

Poster sunumlu bildiriler; bir projenin, bir araştırmanın ya da öğretim sürecinin bir özelliğinin bireysel ya da toplu olarak tartışılmasına olanak veren, görsel nitelikli bir sunumdur. Kongrede katılımcıların araştırmacılarla etkileşimini sağlayacak özel bir poster oturumu düzenlenecektir. Bu nedenle, bildiri sahipleri bu oturumda açıklama ve tartışma yapmaya açık olarak, sergiledikleri çalışmalarının yanında bulunacaklardır.

 

Hazırlanacak posterlerin formatı aşağıda verilen özellikleri taşımalıdır:

·         Posteri eni 95 cm, yüksekliği 120 cm olan bir alana yerleştirmeye uygun boyutlarda hazırlayınız.

·         Posteri numaralandırılmış kolonlar ya da resimler biçiminde düzenlenmiş bir yapıda oluşturunuz.

·         Posterde bölüm başlıkları için 36-42, metnin yazımı için 24-28 yazı büyüklüğü(font) kullanınız.

·     Posterin başına çalışmanın başlığı ile tüm yazarların adlarını, bağlı oldukları kurumları ve elektronik posta adreslerini yazınız.

·         Metni çalışmanın amacını, yöntemini, bulgularını ve sonuçlarını içerek biçimde düzenleyiniz.

·         Metni sola dayalı olarak yazınız.

·         Postere çok bilgi yüklemekten kaçınınız, öz ve yalın yazmaya özen gösteriniz.

·         Uygun olan yerlerde metin yerine, resim, grafik ve çizelgeler kullanınız.

·         Metnin çevresinde boşluklar bırakınız ve postere kalabalık bir görünüm vermeyiniz.

 

 

 


 
  Bu yazıdan çıktı ver  
 
Tüm Hakları Saklıdır © ..:: KEABCONGRESS ::..