Kongre Posteri
  Çağrılı Konuşmacılar
  KEMAL YÜCEL Araştırma Onur Ödülü
  Atölyeler
  Önemli Tarihler
  Kongre Dili
  Bildiri Sunumu
  Özet Gönderme
  Bildiri Yazım Kuralları
  Kongre Kurulları
  Bilimsel Danışma Kurulu
  Kayıt
  Kongre Programı
  Ulaşım
  Kongre Yeri ve Konaklama
  Kuzey Kıbrıs Hakkında
  Önceki Kongreden Resimler
 

New member
I forgot my password

 
  Duyurular
 
  Site İçi Arama

Gelişmiş Arama
 
  İletişim

KEAB - Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği

Adres: KTOEÖS Binası, Abdullah Parla Sokak, Lefkoşa / KIBRIS

E-mail:  keab@kibriseab.org

Tel: 0533 880 55 22

Atölyeler
 
          ATÖLYELER

ATÖLYELER  / WORKSHOPS

.

Tarih: 4 Aralık 2018, Salı                  

Saat: 14.00 - 15.30

Atölye 1:  Sınıfımdaki Bireysel Farklılıkların Farkındayım: Çoklu Zeka Kuramı

                        Yrd. Doç. Dr. Senem Şanal Erginel – Uluslararası Final Üniversitesi

 

İçerik /Süreç:  Öğretim planlamasında ve öğretim yöntemlerinde çoklu zeka kuramının uygulanması

Kontenjan:     10 – 20

 

 

 

 

Atölye 2:  Okul Denetmeni Olma Kriterleri ve Portfolyoların Önemi

                        Dr. Osman Vaiz – Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

 

İçerik /Süreç   Kıbrıs’ın Kuzey ve Güney’inde okul denetmeni olma kriterlerinin ortaya konması, Bir mesleki yansı olan portfolyoların açıklanması, denetmen olmada portfolyoların önemi ve katılımcıların okul denetmenini mesleki açıdan yeniden tanımlaması.

Kontenjan:     20

 

 

 

Atölye 3:   Kıbrıs’ta Çevre Eğitiminde Kullanılabilecek Sınıf Dışı Ortamlar ve Bu Ortamlarda Çevre Eğitimi Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler 

                        Yrd. Doç. Dr. Nazım Kaşot – Yakın Doğu Üniversitesi

 

İçerik /Süreç   Kıbrıs adası genelinde çevre eğitimi yaparken kullanılabilecek çevre merkezlerinin neler olduğu tanıtımı yanında, sınıf dışında çevre eğitimi yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi verilecektir.

Kontenjan:     20

 

 

 

Tarih: 4 Aralık 2018, Salı       

Saat: 15.45 - 17.15

Atölye 4:  Çocuklarda Cinsel Gelişim ve Cinsel Eğitim

                        Yrd. Doç. Dr. Ayşe Bengisoy – Lefke Avrupa Üniversitesi

                                   

İçerik /Süreç:  Çocuklarda cinsel gelişim süreci, cinsel istismar ve ihmalin farkındalığı, cinsel eğitim programı ile vaka çalışması sürecinden oluşmaktadır.

Kontenjan:     15

 

           

 

Atölye 5:  Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması

                        Yrd. Doç. Dr. Anıl Görkem – Lefke Avrupa Üniversitesi

İçerik /Süreç:  5 Psikolojik Danışma Aşamaları kullanılarak Sürecin uygulamaya dayalı değerlendirilmesi

Kontenjan:     8

 

 

 

Atölye 6:  Anaokulu ve İlkokul Çocuğunda Sayı Hissi ve Geliştirilmesi                                Prof. Dr. Sinan Olkun – Uluslararası Final Üniversitesi 

İçerik /Süreç   Sayı hissi nedir?

Sayı hissinin erken göstergeleri nelerdir?

Çocukta sayı hissi neden önemlidir?

Sayı hissi neden erken ele alınmalıdır?

Sayı hissi nasıl geliştirilir?

Ebeveyn ve öğretmenler neler yapabilir?

Kontenjan      1-50

 

 

 

Atölye 7:   Öğrencilerim için İlkyardım Öğreniyorum

                        Yrd. Doç. Dr. Halil Kamışlı – Uluslararası Final Üniversitesi

 

İçerik /Süreç:  İlkyardım nedir?- Temel Yaşam Desteği - Boğulmalarda -Kanamalarda-Kırıklarda – Yaralanmalarda - Bilinç Bozukluğunda - Hayvan Isırmalarında - Yabancı cisim kaçmalarında İlkyardım. 1 saat Teorik  1 saat Uygulama

Kontenjan:     6

 

 

Tarih: 5 Aralık 2018, Çarşamba       

Saat:14.00 - 15.30

Atölye 8:  Ruh Sağlığında Pozitif Psikoterapinin Etkin Kullanımı

                        Yrd. Doç. Dr. Asuman Bolkan - Kıbrıs İlim Üniversitesi

İçerik/Süreç:   (PPT) POZİTİF PSİKOTERAPİ; bireysel, çift ve aile psikoterapisinde var olan kaynakların kullanımını merkeze alan bir psikoterapi yaklaşımıdır. Psikodinamik, hümanistik, davranışçı, kültürlerarası ve salutogenetik yaklaşımların tutarlı bir sentezi olarak tanımlanabilir. PPT bütünleştirici bir yaklaşım olarak uyguladığı yöntemleri sistematik bir şekilde danışanların ya da ailelerinin ihtiyaçlarına uygun şekilde esnetebilmeye olanak sağlamaktadır.

1.     Pozitif Psikoterapinin temel bakış açısı, felsefesi ve prensipleri

2.     Pozitif Psikoterapide denge modeli

3.     Pozitif Psikoterapide birincil ve ikincil yetenekler

4.     Pozitif Psikoterapide kullanılan araç ve gereçler

5.     Pozitif Psikoterapinin 5 basamağının Psikoterapide kullanılması

Kontenjan:     100

 

 

Atölye 9:   Zihinsel Yetersizliği Olan Bireyler İçin Ölümü Anlama Ve Yas Süreci İle Başa Çıkabilme Stratejileri

                        Yrd. Doç. Dr. Neslihan Kuloğlu Türker – Uluslararası Final Üniversitesi

 

İçerik/Süreç:   Bu çalışmanın amacı, ölüm nedenli bir kayıp durumunda zihinsel yetersizliği olan bireyin durumu anlaması, yas sürecini anlayabilmesi ve başa çıkabilmesi için uygulanabilecek stratejiler konusunda bilgi vermektir.

İçerik:  Ölümün algılanması

Erken ölüm eğitimi

Bilgilendirme

Duyguları anlama

Cenaze törenine katılma

Yas tutma

Kontenjan: En az 5

 

 

Atölye 10:  Düşündüm. İstedim. Gerçekleştirdim.           

Yrd. Doç. Dr. Sevilay ATMACA – Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Nalan SINAY – Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

 

İçerik /Süreç   Amaçlarımızı nasıl belirliyoruz? Çağa uygunluk, kişisel yeterliklere uygunluk, çevresel etkenlere uygunluk ve bunları hedeflerimiz haline nasıl getirebiliriz? Bunlarla gerçekleştirilebilir hedefler nasıl oluşturulur? Eğitimcinin mesleki ve kişisel doygunluğu nasıl sağlanır? Bu doygunluğun mutluluk, başarı, kendinden sonra gelen nesile bilgi ve kültür aktarımından kaynaklanan hazzın temelleri nasıl atılır?

Bu çalışmada, çağın sorunlarından biri olarak görülen “muhakeme yetisi kaybının” üç farklı boyutta ele alınması planlanmıştır. Atölyede öğretmen adayları ve öğretmenlerin kişisel farkındalıklarını doğru bir şekilde tanımlamaları, bulundukları çevresel etkenlerle istendik yönde nasıl şekillendirilebileceğine yönelik uygulamalı çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Kontenjan:     9 – 18 kişi

 

 

 

Tarih: 5 Aralık 2018, Çarşamba       

Saat:15.45 - 17.15

 

Atölye 11:  Matematiksel Modelleme Yoluyla Sihirbazlık Etkinlikleri

                        Prof. Dr. Osman Cankoy – Atatürk Öğretmen Akademisi

İçerik /Süreç:  İlkokul 4.-5. sınıf ve ortaokul düzeyindeki çocuklarla birtakım işlemsel sihirbazlık etkinlikleri gerçekleştirip bunların nedenlerinin cebirsel yollarla öğrencilerle birlikte nasıl tartışılabileceğinin ele alınması.

Kontenjan:     10-15

 

 

Atölye 12:  Yaratıcı Yazma Becerisi ve Öğretimi

                        Doç. Dr. Ahmet Güneyli – Yakın Doğu Üniversitesi

 

İçerik /Süreç:  Bu atölyenin amacı, katılımcıların hem yazılı anlatım becerilerini geliştirmek hem de onlara yaratıcı düşünme konusunda yetkinlik kazandırmaktır. Yazılı anlatım becerilerini geliştirmek için uygulamalı bir öğretim anlayışı benimsenecek; karakter analizi, öykü haritası oluşturma ve yaratıcı okuma gibi çeşitli tekniklerden yararlanılacaktır. Farklı metin türlerinde yazılar oluşturmak (deneme, öykü, tiyatro, şiir gibi) için uygulamalar gerçekleştirilecektir. Yazma becerisinin gelişimi için süreç temelli bir eğitim öngörülmektedir. Buna göre, yazma öncesi plan-taslak oluşturma, yazma anında dikkat edilmesi gerekenler ve yazma sonrasında da öz değerlendirme konularında farkındalık yaratmak amaçlanmıştır. Yazılı metinlerde görülen sorunları eleştirme ve çözüm önerileri sunma konusunda da çalışmalar yürütülecektir. Son olarak yaratıcı yazma becerisinin öğretimine ilişkin etkinlik tasarlama çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Kontenjan:     Sınırlandırılmasın

 

 

 

Atölye 13: Eğitimde Güncel Yaklaşımlar: Okullarımızda Fark Yaratmak

                        Dr. Özlem Dağman – Atatürk Öğretmen Akademisi

Kontenjan:     20

 

 

 

  •  Her bir atölye ücreti 50TL olup aşağıdaki Banka hesaplarına yatırılmalıdır.
  •  Ücret öderken mutlaka adınızı ve hangi numaralı tölyeye kayır yaptırdığınız yazılmalıır
  •  Atolye ücreti yatırıldıktan sonra beidoglu@yahoo.com adresine dekont gönderilmelidir.

 

 ÖYAK - Kıbrıs Türk Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi Ltd.

Hesap adı: Kıbrıs Türk Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği

Hesap No: 01-304-00054332

 

Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi

Hesap Adı: Kıbrıs Türk Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği

Hesap No: LYTL 001247


 
  Bu yazıdan çıktı ver  
 
Tüm Hakları Saklıdır © ..:: KEABCONGRESS ::..