Kongre Posteri
  Çağrılı Konuşmacılar
  KEMAL YÜCEL Araştırma Onur Ödülü
  Atölyeler
  Önemli Tarihler
  Kongre Dili
  Bildiri Sunumu
  Özet Gönderme
  Bildiri Yazım Kuralları
  Kongre Kurulları
  Bilimsel Danışma Kurulu
  Kayıt
  Kongre Programı
  Ulaşım
  Kongre Yeri ve Konaklama
  Kuzey Kıbrıs Hakkında
  Önceki Kongreden Resimler
 

New member
I forgot my password

 
  Duyurular
 
  Site İçi Arama

Gelişmiş Arama
 
  İletişim

KEAB - Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği

Adres: KTOEÖS Binası, Abdullah Parla Sokak, Lefkoşa / KIBRIS

E-mail:  keab@kibriseab.org

Tel: 0533 880 55 22

Bildiri Yazım Kuralları
 

Bildiri Yazım Kuralları


BİLDİRİNİN YAPISI

Tüm çalışmalar kenar bosluklari 2.5 cm olan A4 kağıda yazılmış, Word (.doc) dokümanı olmaldır. Her bir paragraf en az üç cümle içermeli, Türkçe ve İngilizce özetler ile Kaynakça 10 punto, Time New Roman yazı karakterinde ve tek satır aralık, geriye kalan tüm kısımlar 12 punto, Time New Roman yazı karakterinde ve çift satır aralıklı olarak “iki yana yaslı (justified)” formatında yazılmalıdır. Çalışmalarının, başlık ve kaynakça da dahil olmak üzere tamamı 20 adet A4 sayfasını geçmemelidir.


I. BAŞLIK
a) Türkçe yazılmış makalelerde Türkçe başlığın altına İngilizce, İngilizce makalelerde ise ilgili başlığın altına Türkçe olarak, 12 punto büyüklüğünde, büyük harf ve ortalanmış biçimde yazılmalı, kısa ve konu hakkında bilgi verici olmalıdır. Başlığın uzunluğu 12 kelimeyi geçmemelidir.
b) Yazar(lar)'ın açık adı küçük harf, soyadı büyük harf olmak üzere ve ortalanmış olarak verilmelidir.
c) Yazar(lar)’ın ünvanıyla birlikte çalıştığı yer ve varsa araştırmanın yapıldığı üniversite, laboratuar ya da kuruluşun açık adı ve e - posta adresi belirtilmelidir.


II. ÖZET
Her makalenin başında Türkçe ve İngilizce özeti bulunmalıdır. Makalenin dili Türkçe ise "Özet", İngilizce ise "Abstract" başa gelmelidir. Özet, 10 yazı büyüklüğünde, “iki yana yaslı (justified)” 500 kelimeden az, 750 kelilemen fazla olayacak şekilde yazılmalıdır. Her makalede özetin alt kısmında üç – beş tane Türkçe ve İngilizce olarak anahtar sözcükler bulunmalıdır. Anahtar sözcükler küçük harfle yazılmalıdır. Türkçe “Özet” ve İngilizce “Abstract” içerisinde atıfta bulunulmamalıdır.


III. BÖLÜMLER VE ALT BÖLÜMLER
Bölüm başlıkları büyük harfle, alt başlıklar küçük harfle, kısa ve koyu olarak yazılmalıdır. Ana Bölümler, GİRİŞ, YÖNTEM, BULGULAR, YORUM / TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER, KAYNAKLAR, biçiminde, birbirini izleyecek şekilde numaralandırılmalıdır.


IV. KAYNAKLAR
Kaynaklar APA 6 (American Psychological Association, Volume 6) standartlarına uygun olarak verilmelidir. Türkçe ve yabancı kaynaklar birden fazla yazarlı ise son yazarın soyadından önce ‘ve’ ya da ‘&’ işareti verilmelidir
• Üç, dört, ya da beş yazarlı çalışmaları kaynak gösterirken sadece ilk defasında tüm yazarların soyadını veriniz. Sonraki kullanımlarında ise ilk yazarın soyadından sonra Türkçe kaynaklar için “diğer…”, yabancı dildeki kaynaklar için "et al." yazıp, diğer yazarları tekrarlamayınız.
• Altı ya da daha fazla yazarlı çalışmalarda,Türkçe kaynaklar için “diğer…”, yabancı dildeki kaynaklar için "et al."kullanınız:
• İsimsiz çalışmalar için, direk olarak kaynağın adını kullanınız.
• Yazar kendisine atıfta bulunduysa yazarın adına ve çalışma baslığına yer verilmeyecek, sadece “Yazar” yazılarak çalışmanın yılı belirtilecektir..
• Kaynakçanın yazımı altta verilen örneklere uygun olmalıdır.
Ajzen, I., Fisbein, M. (1980). Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior. New Jersey: Englewood Cliffs, Prentice-Hall.
Başaran, İ. E. (1978). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Bilim Matbaası.
Byrne, M. S., Johnstone, A. H. (1988). Critical Thinking and Science Education. Studies in Higher Education: 25, (8), 325.
• Metin içindeki atıflarda yazarın soyadı, yayının yılı ve birebir alıntı yapıldıysa sayfa numarası belirtilmelidir.
• Elektronik referanslarla ilgili daha fazla bilgi için http://www.apastyle.org/elecsource.html adresine bakınız.
• Kaynak gösterme kuralları ile ilgili ayrıntılı bilgi http://www.apastyle.org/learn/index.aspx sitesinden edinilebilir.


V. ŞEKİLLER VE TABLOLAR
Makaledeki şekiller ve tablolar metin içerisinde bulunmaları gereken uygun yerlere yerleştirilmiş olmalıdır.
Bildiri sonunda verilmemelidir.

Her şeklin bir numarası ve alt yazısı olmalı, kaynak kullanılmış ise parantez içinde şekil altına yazılmalıdır. Şekiller soldan 3 cm girintili olacak şekilde sağına ve soluna başka bir yazı gelmeksizin uygun yerlere yerleştirilmelidir.Tablo yazısı ve tablo numarası, tablonun üstüne ve sola dayalı olarak verilmeli; içeriği tablo numarasının yanında başlık olarak açıklanmalıdır.

Tablo başlığındaki her sözcüğün ilk harfi büyük olmalıdır. Tabloların sağına ya da soluna herhangi bir yazı yazılmamalıdır. Tablolarda satır ve sütun başlarındaki kategori adlandırmaları dışında; satır, sütun aralarında çizgi olmamalıdır.


 
  Bu yazıdan çıktı ver  
 
Tüm Hakları Saklıdır © ..:: KEABCONGRESS ::..